duminică, 21 iunie 2009

Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă" - Scoală europeană


În acest an şcolar, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, doamna Ecaterina Andronescu, a premiat Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor / proiectelor de cooperare europeană, acordând instituţiei şcolare Certificatul şi Placheta “Școală Europeană"2009.
Festivitatea de decernare a certificatelor şi a plachetelor aferente s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului din Bucureşti - Sala Spiru Haret. Liceul nostru a fost reprezentat de profesorii Tatiana Bradu, director, Corina Macovei, responsabil programe comunitare şi de integrare europeană şi de eleva Andreea Ginghină, membru în echipa de proiect Comenius.
Certificatul "Scoală Europeană" are o valabilitate de trei ani, după care şcoala trebuie să participe la o nouă competiţie pentru a intra în posesia lui.
Evaluarea şcolilor s-a realizat după următoarele criterii: coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor / programelor comunitare cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea activitătilor derulate în cadrul proiectelor / programelor comunitare în programul curent al şcolii, asigurarea egalităţii de şanse, varietatea disciplinelor de studiu (ariilor curriculare) implicate / activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, continuitate şi constanţă în derularea de activităţi / proiecte / programe comunitare, strategie şi modalităţi de implementare, evaluare şi valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor / produselor), dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană, respectiv calitatea documentelor de candidatură.

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)