duminică, 2 octombrie 2011

Practica pedagogică

Partea integrantă a programului de pregătire a cadrelor didactice, practica pedagogică contribuie la formarea deprinderilor necesare exercitării profesiunilor de institutor – educatori/învăţători.
            Acestea trebuie să fie astfel concepute şi dirijate încât să reprezinte rezultatul îmbinării într-un mod adecvat a teoriei psihopedagogice şi metodice cu practica cunoaşterii copilului şi modelării acestuia în conformitate cu particularităţile de vârstă şi individuale, orientate şi stimulate în direcţia realizării idealului educaţional. Priceperile şi capacităţile didactice de ansamblu formate în cadrul practicii pedagogice trebuie să alcătuiască un tot unitar, un sistem cu largă deschidere către cerinţele viitoare ale vieţii şcolare.
             După cum am precizat în postarea anterioară, Liceul Pedagogic "Alexandru Vlahuţă" oferă posibilitatea elevilor din cadrul filierei vocaţionale (profil pedagogic) să-şi formeze competenţele specifice profesiei de educator/învăţător pe parcursul orelor de pregătire practică.
             Practica pedagogică trebuie să constituie pentru fiecare elev un exerciţiu sistematic de deprindere a metodologiei didactice specifice grădiniţei şi claselor primare, un exerciţiu eficient de însuşire a tehnicilor legate de munca de documentare, de formulare a unor ipoteze, de experimentare a acestora.
Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)