luni, 29 mai 2017

ADMITERE 2017

Important
  1. Listele cu rezultatele finale la probele de aptitudini NU reprezintă listele candidaților admiși la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini.
  2. Listele finale cuprinzând  candidații declarați admiși la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad se vor afișa pe data de 03 iulie 2017, după completarea dosarului personal și calcularea mediei de admitere conform metodologiei în vigoare.

În atenția candidaților declarați ADMIȘI la probele de aptitudini:

În perioada 30 iunie-01 iulie 2017 se va completa dosarul cu următoarele documente:
  1. Fișa de înscriere ( eliberată de școala generală, semnată, ștampilată si înregistrată)
  2. Foaia matricolă pentru clasele V–VIII, cu calculul mediei generale;
  3. Adeverință cu notele de la Evaluarea Națională și media de admitere;
  4. Avizul epidemiologic pentru cei de la profilul ARTISTIC (Arte Vizuale și Muzică);
  5. Copii cărți de identitate ale părinților;

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)