joi, 28 mai 2009

CALENDARUL ADMITERII 2009

CALENDARUL

ADMITERII IN CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
CLASA a IX-a, ANUL SCOLAR 2009 – 2010

• 10 iunie 2009 – Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
• 12 – 15 iunie 2009 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
• 16 – 18 iunie 2009 – Desfăşurarea probelor de aptitudini
• 19 iunie 2009 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
• 20 iunie 2009 - Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic si în scris, către comisia de admitere judeţeană, a listei candidaţilor declaraţi admişi la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini. Validarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
• 22 iunie 2009 – Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fiselor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

DOSARUL DE ÎNSCRIERE al candidatului va conţine:

• Fişa de înscriere
• Anexa fişei de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de aptitudini
• copie certificat de naştere;
• copie act de identitate;
• foaia matricolă pentru clasele I -VIII, cu calculul mediei generale;
• adeverinţă medicală şi avizul epidemiologic;
• copii acte de identitate ale părinţilor
• dosar plic şi 10 coli xerox

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)