marți, 21 iulie 2020

ADMITERE 2020 SESIUNEA A II-A CERERE


 

Nr……………./………….               SESIUNEA A II-A

 

 

 

Doamnă Director,

 

Subsemnatul __________________________________________________ absolvent al ciclului gimnazial la _____________________________________ ________________­­­­­­­_______________________________, cu domiciliul în localitatea ______________________, str.________________________________, nr.______, bl.____, sc.____, ap._____, et.______, judeţ _________________, telefon părinte/elev__________________/­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________, rog să binevoiţi a-mi aproba înscrierea la examenul de admitere în clasa a IX-a pentru filiera vocaţională la  specializarea MUZICĂ

Am luat la cunoştinţă prevederile Metodologiei de organizare a examenului de admitere și  Regulamentului de ordine interioară al şcolii.

Doresc să studiez Religia ...........................

 

Data:   27.07.2020                   

 

 

Semnătură elev:                                                                          Semnătură părinte:

 

ADMITERE 2020 SESIUNEA A II-A - INFORMAȚII UTILE


ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE DORESC SĂ SE ÎNSCRIE LA EXAMENUL DE ADMITERE SERIA A II-A

 

1.       LOCURI LIBERE: 8 locuri disponibile la profilul muzică – studii teoretice

2.       CONDIȚII DE ÎNSCRIERE:

·         absolvenți ai claselor gimnaziale care nu au împlinit 18 ani

·         absolvenți care nu au fost repartizați în prima etapă a admiterii 2020

3.       CALENDARUL DE ADMITERE:

·         27 iulie 2020 în intervalul orar 9-12 – ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

·         28 iulie 2020 ora 9 – SUSȚINEREA PROBELOR

·         29 IULIE 2020 ora 9 – afișarea rezultatelor

·         29 IULIE 2020 în intervalul orar 10 – 13 – COMPLETAREA DOSARULUI DE CĂTRE CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI

·         29 IULIE 2020 în intervalul orar 11 – 14 – ELIBERAREA DOSARELOR CELOR DECLARAȚI RESPINȘI

4.       DOSARUL CONȚINE:

·         cerere tip -  se găsește la secretariatul liceului

·         copii certificat naștere și carte identitate candidat

·         copii cărți de identitate părinți

·         foaie matricolă 5-8 eliberată de unitatea gimnazială absolvită

·         anexă la fișa de înscriere/ fișa colorată eliberată de unitatea gimnazială absolvită

·         adeverință cu rezultatele la Examenul de Evaluare Națională eliberată de unitatea gimnazială absolvită

·         adeverință medicală și fișa cu vaccinurile

5.       PROBELE DE ADMITERE:

A.     DICTEU – AUZ

B.      SOLFEGIU

6.       TOATE INFORMAȚIILE PRIVIND SUSȚINEREA PROBELOR DE ADMITERE SE VOR DA LA DEPUNEREA DOSARELOR

luni, 13 iulie 2020

Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2020

înscrierea candidaților este programată în intervalul 13 – 24 iulie.
Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, astfel:
  • 24 august: Limba și literatura română – E.a)
  • 25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)
  • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării – E.d)
  • 27 august: Limba și literatura maternă –  proba E.b)
Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se pot realiza în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie.
Afișarea primelor rezultate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestaților, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

luni, 6 iulie 2020

ADMITERE - SPORT


https://drive.google.com/file/d/1fnWpy4HJ-fUKcfJUsffcSEZAIlYkbvGE/view?usp=sharing

ADMITERE INSTRUCTOR


https://drive.google.com/file/d/1UDeaSefxhO7YtZjW-LRTYEh81rJdvU12/view?usp=sharing

ADMITERE MUZICA


https://drive.google.com/file/d/1peT2-bL4-Q5Km0Z77qJUsAhzCdqFYAMB/view?usp=sharing

ADMITERE ARTE VIZUALE

https://drive.google.com/file/d/13NFwqwEogDAvta8H7uOgBbNPdqoAno8l/view?usp=sharing

ADMITERE INVATATOR EDUCATOARE

https://drive.google.com/file/d/1_uksuNaZwbvrQYysrE-ggWM2jwWMNaXd/view?usp=sharing

sâmbătă, 4 iulie 2020

ADMITERE-VOCAŢIONAL-2020

Candidaţii declaraţi respinşi, işi vor ridica documentele de  la secretariatul liceului, în perioada 13-15 iulie.

ADMITERE-VOCAŢIONAL-2020

Candidaţii declaraţi admişi la Liceul Pedagogic vor aduce la secretariatul liceului, în perioada 6-8 iulie , foaia matricola şi adeverinţă cu notele de la Evaluarea Naţională.

ADMITERE-VOCAŢIONAL-2020

Rezultatele la Admiterea vocaţional se vor afişa  pe baza codurilor candidaţilor, dupa repartizarea MEN.

joi, 2 iulie 2020

PROGRAMAREA EXAMENELOR DE ÎNCHEIERE A SITUAȚIILOR ȘCOLARE

https://drive.google.com/file/d/1H9xTRTXeZrJAuBuljrOov6lNJrmCKT5e/view?usp=sharing

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)