duminică, 19 iulie 2009

Mișcarea personalului didactic

Şedinţele publice de repartizare a candidaţilor care au participat la Concursul de ocupare prin titularizare/suplinire/detaşare la cerere a posturilor catedrelor vacante/rezervate din 15 iulie 2009

I.Şedinţe publice la nivelul centrului de concurs(22-29 iulie)
La şedinţele publice organizate la nivelul centrului de concurs participă candidaţi care sunt inscrişi pentru o etapă a mişcării personalului în acel centru de concurs cu excepţia candidaţilor pe posturi de la Palatele copiilor/Cluburile elevilor care pot veni şi dintr-un alt centru de concurs.
Locaţii în care se vor desfăşura şedinţele publice din 22-29 iulie
Pentrul centrul de concurs Liceul teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui şedinţa publică se va desfăşura în Amfiteatrul Liceului teoretic ,,Mihail Kogălniceanu” Vaslui.
Pentrul centrul de concurs Liceul teoretic ,,Emil Racoviţă” Vaslui şedinţa publică se va desfăşura la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui.
La aceste şedinţe publice participă următoarele categorii de candidaţi:
1. Candidaţii care doresc să ocupe un post/catedră prin titularizare.
2. Candiaţii care doresc să ocupe un post/catedră printr-o formă de detaşare la cerere(detaşare la cere prin continuitate,detaşare la cerere prin concurs de titularizare,detaşare la cerere prin concurs specific).
3. Candidaţii care doresc să ocupe un post prin următoarele categorii de suplinire:
a. Suplinire prin continuitate
b. Suplinitori care au participat la concursul din 15 iulie 2009 şi au obţinut cel puţin media 5.
c. Candidaţii cu post redus(candidaţii care au obţinut la unul din concursurile de titularizare din anii 2007 sau 2008 cel puţin nota 7 la disciplina pe care solicită post/catedră).
Graficul desfăşurării repartizărilor:
1.Repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile.Perioada: 22-23 iulie 2009

vineri, 17 iulie 2009

BACALAUREAT 2009 - Sesiunea August - Septembrie

Examenul de BACALAUREAT 2009, sesiunea august-septembrie, se va desfăşura la LICEUL TEORETIC "Mihai Eminescu" Bârlad

joi, 16 iulie 2009

Acte de studii


Actele de studii se vor elibera, în baza unei cereri, începând cu data de 22 iulie 2009, doar pe bază de carte de identitate şi fişa de lichidare completată.
Programul de eliberare:
Luni - Vineri, ora 9:00 - 12:00


Alăturat, aveţi modelul de cerere


vineri, 10 iulie 2009

Cele mai bune rezultate la BACALAUREAT 2009

joi, 9 iulie 2009

BACALUREAT 2009

S-au afişat rezultatele finale la prima sesiune Bacalaureat 2009. Din cei 146 candidaţi au promovat, la final, 127 (17 au fost respinşi la un obiect, iar 2 nu s-au prezentat, considerând că nu sunt bine pregătiţi). Procentajul de promovabilitate este de 86,98%.
Pentru candidaţii care doresc să recupereze ce au pierdut în prima sesiune comunicăm calendarul sesiunii august-septembrie 2009:

Sesiunea august – septembrie 2009

13 - 17 iulie 2009 - Înscrierea candidaţilor - la secretariatul liceului nostru
17 august 2009 - Limba si literatura română – proba A – proba orală
18 august 2009 - Limba si literatura maternă – proba C – proba orală
19 august 2009 - Limba si literatura modernă – proba B – proba orală
20 august 2009 - Limba si literatura română – proba A – proba scrisă
21 august 2009 - Limba si literatura maternă – proba C – proba scrisă
24 august 2009 - Proba obligatorie a profilului – proba D – proba scrisă
25 august 2009 - O probă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării – proba E – probă scrisă sau practică
26 august 2009 - O probă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării – proba F – probă scrisă sau practică
28 august 2009 - Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) si depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
30 august – 2 septembrie 2009 - Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2009 - Afisarea rezultatelor finale

marți, 7 iulie 2009

Bacalaureat 2009

S-au afișat primele rezultate. Din cei 146 de candidați înscriși la această sesiune au promovat 126. Un număr de 18 candidați nu au reușit să promoveze, rezervându-și dreptul de a participa la sesiunea august-septembrie 2009. Un număr de 2 candidați au considerat că nu sunt bine pregătiți și nu s-au prezentat în această sesiune. Procentajul de promovabilitate este de 86,3%.
Viitorilor învățători-educatori, pentru moment, le dorim succes la examenul de titularizare. Celorlalți, le dorim succes la adminterea în învățământul superior.

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)