vineri, 29 mai 2020

ADMITERE-Declaratie proprie raspundere


https://drive.google.com/file/d/192R7uwSFzmUjiD3owMwGyJQjoM9tZK-E/view?usp=sharing

PREGĂTIRE BACALAUREAT, perioada 2-12 iunie 2020 - ORAR PREGATIRE


https://drive.google.com/file/d/1-erUmBjlwkqvbn0uNnbMwwEb3upd4O-m/view?usp=sharing

PREGĂTIRE BACALAUREAT, perioada 2-12 iunie 2020 -grupe clase si orar pe clase

https://drive.google.com/file/d/1EsBVsS6aIEVn3Ny_sVovgmEtyNj-sDu8/view?usp=sharing

PREGĂTIRE BACALAUREAT, perioada 2-12 iunie 2020 -grupe SĂLI

https://drive.google.com/file/d/1K5y5gW-mBAzitTQAkKuTWgPHmOLDaqrT/view?usp=sharing

joi, 28 mai 2020

ÎNSCRIERE CANDIDAŢI SERII ANTERIOARE

Înscriere candidaŢi serii anterioare, sesiunea iunie-iulie 2020

Acte necesare:

  • Cerere înscriere (se completează în unitate) în perioada 03 – 10 iunie 2020 între orele 8,30-14,00
  • Foaie matricolă calasele IX-XII – original
  • Copie certificat de naştere - original
  • Copie carte de identitate  - original
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul) – original
  • Candidaţii care au susţinut examenul de bacalaureat de 3 ori şi solicita înscrierea  la examenul de bacalaureat 2020, vor plăti pentru fiecare probă solicitată 60 lei.

marți, 26 mai 2020

ADMITERE


https://drive.google.com/file/d/1sO6PsVPw2lAnmcmYkKUDMb0KBDe3JC4H/view?usp=sharing

CERERE ADMITERE


https://drive.google.com/file/d/17fXk1TcyPhk0e8XW9K1E6I8udMhU8Qn0/view?usp=sharing

DOSAR ADMITERE


https://docs.google.com/document/d/1cqvZnIfV-8bcL3aXTrmRx1OHWNicfDH7/edit

PREZENTARE SPECIALIZARI ADMITERE

https://docs.google.com/document/d/1UyKSBrsS5Qd9K-NlHCX8U5wVrxNq9EXk/edit

EXTRAS METODOLOGIE ADMITERE

https://docs.google.com/document/d/1o2tEebavr7k8Fz2uro5Y1EyTINBf1p2G/edit#

luni, 25 mai 2020

OFERTA SPECIALIZARI


ADMITERE VOCAŢIONAL 2020-2021 - CALENDAR

CALENDARUL ADMITERII LA LICEUL PEDAGOGIC ” IOAN POPESCU” BÂRLAD 2020
DATA
ETAPA
ACTIVITATEA
2 – 5 IUNIE 2020
ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI
· Școala la care a finalizat cursurile elevul, eliberează anexa fișei de înscriere însoțită de documentele din metodologia cuprinsă în OMEC4317/2020 ;
· Pentru fiecare unitate de învățământ care are candidați la liceul pedagogic, toate profilele, se nominalizează o persoană care va depune documentele la secretariatul liceului între orele 8 – 16; aceste documente se depun pe baza unui borderou semnat și ștampilat de unitatea școlară; se va face o programare telefonică la nr. de telefon 0235422250;
· Dosarele pot  fi depuse și prin poștă sau curier, cu confirmare de primire; când se trimit dosarele este recomandat să se anunțe prin telefon sau mail.
· Pentru fiecare specializare se face un dosar separat, conform OMEC 4317/2020.
· Pe cerere se completează citeț toate câmpurile, inclusiv nr. de telefon la care răspunde elevul sau părintele.
· Pe cerere se specifică ordinea opțiunilor.
9 – 11 IUNIE 2020
DESFĂȘURARE/ ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI
·      Comisiile din cadrul liceului vor evalua toate dosarele primite, în conformitate cu OMEC 4317/2020.
·      La profilul muzică se susțin probe pe platforma care va fi anunțată în data de 06.06.2020 pe blogul liceului.
12 IUNIE 2020
COMUNICAREA REZULTATELOR
·      Rezultatele se afișează la sediul liceului și pe blogul liceului http://licped.blogspot.com/
·      În cazul în care aveți întrebări, le puteți adresa la tel 0235422250 ( între orele 8 și 16) sau pe mail licped_ro@yahoo.com
15 IUNIE
TRANSMITEREA CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE  A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI
·          Transmiterea către comisia județeană de admitere  a listei candidaților admiși
29 IUNIE 2020
TRANSMITEREA DE CĂTRE ISJ A REZULTATELOR EVALUĂRII NAȚIONALE
·              Transmiterea de către isj a rezultatelor evaluării naționale
·              Elevii care doresc să participe la admiterea computerizată, pot renunța doar în scris la locul obținut, direct la unitatea școlară.
2 IULIE 2020
VALIDAREA DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA LICEUL PEDAGOGIC
· Validarea de către comisia județeană de admitere a listei candidaților admiși la unitatea noastră.
2-3 IULIE 2020
AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE ALE ADMITERII ȘI TRANSMITEREA CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE A REZULTATELOR
· Afișarea rezultatelor finale ale admiterii și transmiterea către comisia județeană de admitere a rezultatelor


marți, 19 mai 2020

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ

Copiii care nu au frecventat grădinița vor fi înscriși începând cu data de 8 iunie.
Etape:
Etapa
Perioada
Observații
Afișarea locurilor disponibile
05.06.2020
La avizier și pe site-ul liceului

Depunerea dosarelor de înscriere  validarea cererilor de înscriere
08 -22.06.2020
La secretariat sau pe mail la adresa gradipeda@yahoo.com
Atenție: validarea cererii de înscriere certifică corectitudinea datelor și nu admiterea automată a copilului în grupă
Evaluarea dosarelor de înscriere
23.06.2020
 Se va urmări îndeplinirea criteriilor generale și specifice, precum și prezența tuturor documentelor solicitate
Validarea cererilor de înscriere de către părinte
24-26.06.2020
La unitatea școlară informatică
Afișarea preliminară a rezultatelor
01.07.2020
La avizier și pe site-ul liceului

Depunerea dosarelor în vederea completării eventualelor  locuri disponibile
02.07 – 03.07.2020
La secretariat sau pe mail gradipeda@yahoo.com

CRITERII GENERALE:
1.Copilul are ambii părinți decedați
2. Copilul are un părinte decedat
3. Copilul are un frate în unitatea școlară
4. Copilul suferă de o boală conform certificatului medical anexat

CRITERII SPECIFICE:
1.       Copilul împlinește la 1 septembrie 2020 minim 3 ani
2.       Cel puțin unul din părinți este angajat în unitate

3.       Ambii părinți sunt angajați

REÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ

https://forms.gle/EsAiW4vthTMDAeTW9

Perioada de reînscriere a copiilor care au frecventat grădinița este 25 mai – 4 iunie.
Părinții vor completa cererea care se găsește la linkul

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)