sâmbătă, 10 decembrie 2011

Activități de voluntariat (2010-2011)

Cele mai reușite fotografii făcute în timpul desășurării unor activități de voluntariat...
”Și tu poți fi Moș Crăciun” - decembrie 2010

 

Campanie de împădurire - Prodana și Banca - aprilie 2011

Ecologizare Prodana și zona Obor - 2011


Colectare selectivă a deșeurilor
 Grădina Zoologică - aprilie 2010
Castani în curtea liceului - 2011

marți, 6 decembrie 2011

Campanie de Crăciun - ediția a II-a

      Consiliul Elevilor, în parteneriat cu Consiliul Reprezentativ al Părinților, organizează în perioada 1-20 decembrie 2011 o campanie de caritate intitulată ”Și tu poți fi Moș Crăciun”.
      Aflată la cea de a II-a ediție, această campanie își propune să aducă o fărâmă de bucurie copiilor nevoiași în preajma sărbătorilor de iarnă.
      Campania se va derula în două etape:
 • colectarea de jucării, rechizite și hăinuțe cu sprijinul elevilor
 • pe data de 15 decembrie va avea loc ”Târgul de vânzări” al creațiilor elevilor din liceu (tablouri, origami, felicitări, brățări etc.) confecționate manual.
Sunt așteptați cu drag toți cei care au suflet mare!

luni, 3 octombrie 2011

Misiune - Viziune - Scopuri - Opțiuni strategice

MISIUNEA
 • Liceul nostru este axat, mai ales, pe linia educaţiei umaniste, punându-se accentul pe iniţierea elevilor în domeniul artelor, al educaţiei estetice atât de necesară pe drumul sinuos al devenirii ca personalitate artistică.
 • Fără ambiţia de a crea “artişti”, liceul nostru are şansa de a-şi îndeplini misiunea: dorim să atragem cât mai mulţi tineri talentaţi, cu aptitudini artistice, sportive, lingvistice sau pedagogice, care să vină cu convingerea că dorinţele lor de formare vor prinde contur, că talentul lor îşi va găsi împlinirea şi să poată spune, în final, că şi-au găsit vocaţia.
 VIZIUNEA
 • Nu este uşor de răspuns la întrebarea Cum trebuie să fie şcoala noastră ? având în vedere cerinţa de a dezvolta la elevi spiritul activ, independenţa în gândire şi acţiune şi asigurarea unui nivel înalt de socializare
 • Răspunsul rezidă în ideea că scopurile educaţionale pe care şcoala le impune influenţează calitatea parteneriatelor cu comunitatea precum şi modul de utilizare a conţinuturilor şi strategiilor didactice.
 • Profund ancorată în procesul modernizării societăţii noastre în ansamblu, şcoala, instituţia care-şi arogă unul din cele mai importante roluri în acest complex de schimbare, se află în faţa unor deziderate majore, fiind punctul de plecare al celor mai îndrăzneţe visuri ale umanităţii.
 • Oferind mediul cel mai prielnic al dezvoltării armonioase a personalităţii umane, şcoala trebuie să răspundă cu competenţe sporite cerinţelor societăţii de azi şi de mâine, făcând din elevul de astăzi, cetăţeanul de mâine, competent în orice situaţie, înarmat cu o cultură generală care să-i ofere posibilitatea de a se integra cu uşurinţă în societate, de a putea progresa continuu.
 SCOPURI
 1. Atragerea elevilor cu aptitudini deosebite în scopul valorificării talentului lor într-un cadru organizat
 2. Aprofundarea ariilor curriculare a căror discipline se constituie ca probe la examenul de bacalaureat şi admitere în învăţământul superior
 3. Formarea continuă a corpului profesoral pentru aplicarea metodelor activ-participative şi utilizarea tehnicilor noi de evaluare
 4. Atragerea şi titularizarea profesorilor cu rezultate deosebite în vederea obţinerii unor performanţe remarcabile în instruirea şi educarea elevilor
 5. Crearea în şcoală a unui climat de emulaţie pentru ca fiecare elev să-şi poată valorifica interesele şi aptitudinile
 6. Modernizarea în continuare a bazei materiale, inclusiv cu tehnologie modernă de calcul şi comunicare
 7. Promovarea educaţiei interdisciplinare
 8. Promovarea învăţării permanente şi a celei centrate pe elev
 9. Promovarea valorilor culturale europene
 10. Cultivarea unei atitudini nondiscriminatorii
 11. Înfiinţarea nivelului de învățământ preşcolar pentru a facilita desfăşurarea practicii pedagogice de profil
 OPŢIUNI STRATEGICE
Principalele opţiuni strategice din perioada 2008-2012 vor viza dezvoltarea următoarelor domenii funcţionale:
 • Dezvoltarea curriculară
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale
 • Dezvoltarea relaţiilor comunitare
 • Dezvoltarea cooperării europene

duminică, 2 octombrie 2011

Practica pedagogică

Partea integrantă a programului de pregătire a cadrelor didactice, practica pedagogică contribuie la formarea deprinderilor necesare exercitării profesiunilor de institutor – educatori/învăţători.
            Acestea trebuie să fie astfel concepute şi dirijate încât să reprezinte rezultatul îmbinării într-un mod adecvat a teoriei psihopedagogice şi metodice cu practica cunoaşterii copilului şi modelării acestuia în conformitate cu particularităţile de vârstă şi individuale, orientate şi stimulate în direcţia realizării idealului educaţional. Priceperile şi capacităţile didactice de ansamblu formate în cadrul practicii pedagogice trebuie să alcătuiască un tot unitar, un sistem cu largă deschidere către cerinţele viitoare ale vieţii şcolare.
             După cum am precizat în postarea anterioară, Liceul Pedagogic "Alexandru Vlahuţă" oferă posibilitatea elevilor din cadrul filierei vocaţionale (profil pedagogic) să-şi formeze competenţele specifice profesiei de educator/învăţător pe parcursul orelor de pregătire practică.
             Practica pedagogică trebuie să constituie pentru fiecare elev un exerciţiu sistematic de deprindere a metodologiei didactice specifice grădiniţei şi claselor primare, un exerciţiu eficient de însuşire a tehnicilor legate de munca de documentare, de formulare a unor ipoteze, de experimentare a acestora.
vineri, 30 septembrie 2011

Activitate de ecologizare în zona lacului Prodana

marți, 27 septembrie 2011

Organigrama C.E.A.C.

Structura Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității
(click pe imagine pentru vizualizare)

Atribuțiile C.E.A.C.

(Click aici pentru vizualizare/descărcare)

miercuri, 21 septembrie 2011

Regulamentul Intern - an școlar 2011-2012

Click aici pentru vizualizare/descărcare

miercuri, 7 septembrie 2011

Rezultate deosebite ale elevilor liceului nostru

Click aici pentru vizualizare/descărcare

marți, 6 septembrie 2011

Raport de autoevaluare internă a instituției - an școlar 2010-2011

Click aici pentru vizualizare

luni, 5 septembrie 2011

Starea învățământului în Liceul Pedagogic ”Al. Vlahuță” - an școlar 2010-2011

Click aici pentru descărcare/vizualizare

joi, 25 august 2011

Plan de școlarizare realizat pentru anul școlar 2011-2012

(click pe imagine pentru vizualizare)

luni, 4 iulie 2011

Rezultate BAC 2011 - înainte de contestații

Aici (în ordinea mediilor) sau aici (în ordine alfabetică)

miercuri, 15 iunie 2011

PLANIFICARE- COMPENTENTE LIMBI STRAINE -20.06.2011 ORA 11.30

LIMBA SPANIOLA SALA 5 ETAJ III
LIMBA FRANCEZA SALA 4 ETAJ III
LIMBA ENGLEZA SALA 3 ETAJ III

LIMBA ENGLEZA SALA 2 ETAJ III
LIMBA ENGLEZA SALA 1 ETAJ III
LIMBA ENGLEZA SALA 3 ETAJ II
LIMBA ENGLEZA SALA 2 ETAJ II
LIMBA ENGLEZA SALA 1 ETAJ II

sâmbătă, 11 iunie 2011

Rezultate Competențe digitale

Rezultatele probei D - Evaluarea Competențelor Digitale - se vor afișa la liceu DUPĂ terminarea probei, adică după ultima zi de evaluare (15 iunie 2011). Așadar, rezultatele vor fi făcute publice cel mai probabil joi, 16 iunie 2011.

miercuri, 8 iunie 2011

PLANIFICARE- EVALUAREA COMPETENTELOR DIGITALE – 10-15.06.2011

LABORATOR INFORMATICA 1-15.06.2011, accesul candidaţilor in săli este la ora 12,30
LABORATOR INFORMATICA 2-14.06.2011,accesul candidaţilor in săli este la ora 12,30
LABORATOR INFORMATICA 1-14.06.2011,accesul candidaţilor in săli este la ora 12,30
LABORATOR INFORMATICA 2-10.06.2011,accesul candidaţilor in săli este la ora 12,30
LABORATOR INFORMATICA 1-10.06.2011,accesul candidaţilor in săli este la ora 12,30


5 IUNIE 2011
ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI


Elevii Liceului Pedagogic ,, AL.VLAHUŢĂ '' Bârlad, coordonaţi de prof.Stan Mihai, au marcat importantă Zilei Mondiale a Mediului prin activităţi realizate în două etape:

Vineri 3 iunie 2011, între orele 11 şi 12, au desfăşurat o activitate de ecologizare în Grădină Publică Bârlad, areal în care este inclusă şi Grădină Zoologică Bârlad, la care au participat un număr de 45 de elevi de la clasele a-IX-a, instructori activităţi extraşcolare şi învăţători/educatori.

Duminică 5 iunie 2011, oră 10, la sediul cercului de ecologie al Clubului Copiilor ,,Spiru Haret'' Barlad, elevi de la Liceul Pedagogic ,, AL.VLAHUŢĂ '' Barlad, s-au întrunit la o activitate de analiză de tip masă rotundă, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, prin care s-au trecut în revista activităţile desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2010-2011.

marți, 7 iunie 2011

REZULTATE - COMPETENTE LIMBA ROMANA 7.06.2011

12EF1
12F

luni, 6 iunie 2011

REZULTATE - COMPETENTE LIMBA ROMANA 6.06.2011

12AP,12EF2
12 E

marți, 31 mai 2011

PLANIFICARE- EVALUAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALA ÎN LIMBA ROMÂNA – 7.06.2011


PLANIFICARE- EVALUAREA COMPETENTELOR LINGVISTICE DE COMUNICARE ORALA ÎN LIMBA ROMÂNA – 6.06.2011


Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)