joi, 28 mai 2009

CALENDARUL ADMITERII 2009

CALENDARUL

ADMITERII IN CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
CLASA a IX-a, ANUL SCOLAR 2009 – 2010

• 10 iunie 2009 – Eliberarea anexelor fiselor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii care doresc să participe la probe de aptitudini
• 12 – 15 iunie 2009 – Înscrierea pentru probele de aptitudini
• 16 – 18 iunie 2009 – Desfăşurarea probelor de aptitudini
• 19 iunie 2009 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini. Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia permite acest lucru
• 20 iunie 2009 - Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic si în scris, către comisia de admitere judeţeană, a listei candidaţilor declaraţi admişi la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini. Validarea listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini şi afişarea listei în unitatea de învăţământ liceal respectivă
• 22 iunie 2009 – Ridicarea, de la liceele vocaţionale, a fiselor de înscriere, de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini. Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au susţinut probe de aptitudini

DOSARUL DE ÎNSCRIERE al candidatului va conţine:

• Fişa de înscriere
• Anexa fişei de înscriere pentru elevii care doresc să participe la probe de aptitudini
• copie certificat de naştere;
• copie act de identitate;
• foaia matricolă pentru clasele I -VIII, cu calculul mediei generale;
• adeverinţă medicală şi avizul epidemiologic;
• copii acte de identitate ale părinţilor
• dosar plic şi 10 coli xerox

Certificate de absolvire - ciclul inferior al liceului

Se eliberează

CERTIFICATELE DE ABSOLVIRE A CICLULUI INFERIOR AL LICEULUI
promoţia 2008 (absolvenții claselor a X-a din iunie 2008)

Elevii se vor prezenta la Secretariat cu cartea de identitate pentru eliberarea actului de studii.
(termen: 12 iunie 2009)

marți, 26 mai 2009

ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA LICEUL PEDAGOGIC

luni, 25 mai 2009

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2009-2010

Despre noi

SCURT ISTORIC
Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” din Bârlad este una din cele mai vechi şcoli pedagogice din ţară, fiind inaugurată la 29 noiembrie 1870, după Şcolile Normale din Iaşi (1855), Bucureşti (1867), Ploieşti (1868) şi Focşani (1870).
În local propriu a funcţionat din 1897, un edificiu ce a constituit o podoabă arhitecturală a oraşului, până în 1944.
În existenţa sa, Şcoala Normală din Bârlad a purtat două nume: “Principele Ferdinand” şi “Alexandru Vlahuţă”, ultimul fiind conferit, prin decret al Consiliului de Stat, în 1970, cu ocazia sărbătoririi centenarului.

Perioada 1944 – 1958 a însemnat peregrinarea prin diferite şcoli ale oraşului:
- în anul şcolar 1944–1945 – în localul Liceului Codreanu (Liceul de băieţi), azi Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” (elevii normalişti învăţau după-amiaza);
- între anii 1945–1947 – cu câteva clase în actualul local al Şcolii nr.4 “Tudor Pamfile”, şi cu celelalte clase la Liceul de băieţi;
- în anii 1947–1949 – cu toate clasele la Şcoala primară nr.2, de lângă biserica Sf. Gheorghe, azi Şcoala nr. 5;
- în 1949–1958 – a funcţionat în fostul local al Liceului industrial de fete “Nicolae Roşca Codreanu”, astăzi fostul local al Centrului de Plasament nr.2
- la 7 decembrie 1958 se înfiinţează Complexul Şcolar Bârlad, unde urmau să fie instruiţi elevii din trei licee bârlădene (Şcoala Normală Pedagogică, Liceul Gh. Roşca Codreanu şi Liceul de Fete) şi şase şcoli generale.
Începând cu 7 decembrie 1958 şi până în august 2001a funcţionat în acelaşi local împreună cu Liceul Teoretic “M. Eminescu”.
De la 15 septembrie 2001 Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” îşi desfăşoară activitatea în noul local de pe strada Lirei.

BAZA MATERIALĂ
Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” funcţionează în spaţiul care a fost proiectat în 1990 pentru Şcoala nr. 12 din Bârlad, proiect care cuprinde şcoală, grădiniţă şi sală de sport polivalentă. Spaţiul destinat liceului cuprinde 18 săli de clasă, 2 laboratoare de informatică dotate cu câte 25 calculatoare legate în reţea şi conectate la internet, 1 cabinet de limbi străine, laborator de fizică-chimie-biologie, 4 ateliere de profil (atelier sculptură şi pictură, 3 săli de muzică), o bibliotecă cu peste 8000 volume şi sala de sport - din septembrie 2004.

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)