joi, 18 noiembrie 2021

situatie burse

 


luni, 1 noiembrie 2021

SITUAȚIE VACCINĂRI

 


marți, 26 octombrie 2021

Hotararea CA 18-39

https://drive.google.com/file/d/1sedY8282YKFbsXVIjs0W4TjQCcF6t_JI/view?usp=sharing 

luni, 25 octombrie 2021

HOTARARI ALE CA 10-23/2021

https://drive.google.com/file/d/1FdLXbb8oTSuJnpt-eZbPBwuKQx3tTgwJ/view?usp=sharing 

miercuri, 29 septembrie 2021

Regulament 2021-2022

 Regulament 2021-2022

marți, 7 septembrie 2021

Program compartimente LPB (2021-2022)

Program compartimente LPB (2021-2022)

luni, 6 septembrie 2021

PDI 2020-2024

 Vizualizați documentul aici

marți, 31 august 2021

PROGRAMARE DIFERENȚE

https://docs.google.com/document/d/1JiCyPL22SZvZp6enecsC2vXh9lNuYvV_/edit?usp=sharing&ouid=111209138181987987779&rtpof=true&sd=true 

luni, 2 august 2021

ADMITERE - 2021 SESIUNEA a II-a

https://drive.google.com/file/d/1OCN_xVslr5HUmNb8g6XgVhKN1dp5k2Io/view?usp=sharing 

miercuri, 28 iulie 2021

ADMITEREA LA LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” BÂRLAD ETAPA A II-A

 

FILIERA VOCAȚIONALĂ, SPECIALIZAREA MUZICĂ – TEORETIC, CALIFICAREA INSTRUCTOR MUZICAL

7 LOCURI

Depunerea dosarelor de înscriere:

-         29 iulie 2021

Conținutul dosarului:

·         Cerere tip

·         Anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență

·         Copie certificat de naștere elev

·         Copie carte de identitate elev (dacă este cazul)

·         Copii cărți de identitate părinți

·         Copii ale diplomelor prin care se atestă obținerea de premii sau mențiuni la olimpiadele naționale sau la concursurile artistice desfășurate în ultimii patru ani prevăzute în CAEN/CAER

·         Adeverință cu media de admitere eliberată de școala de proveniență

·         Foaia matricolă eliberată de școala de proveniență

 

Desfășurarea probelor de aptitudini:

-         30 iulie 2021, ora 10,00

Conținutul probelor de aptitudini:

-         solfegiu la prima vedere și dicteu melodic

Afișarea rezultatelor:

-         2 august 2021

miercuri, 14 iulie 2021

ADMITERE REZULTATE FINALE

https://drive.google.com/file/d/1ncznXrZp2jqZ9Iw7DgpA8VhQOLFGFZ8N/view?usp=sharing 

CODURILE SUNT DE LA EVALUAREA NATIONALA

marți, 13 iulie 2021

VIZUALIZARE LUCRARI

 https://drive.google.com/file/d/1auxRkIzm-Nw8uYnLyNDZg_TTtlp-scLV/view?usp=sharing

marți, 6 iulie 2021

BACALAUREAT 2021, sesiunea iunie-iulie

 LICEUL PEDAGOGIC „ION POPESCU”, MUN. BÂRLAD 

BACALAUREAT 2021, sesiunea iunie-iulie 


                                                        ANUNȚ CONTESTAȚII 

                                 Depunerea contestațiilor se poate face în centrul de examen sau online pe email-ul liceului: bac.pedagogic.barlad@gmail.com în ziua: 5 iulie 2021 intervalul orar 1200 -18 00 Cererea se depune personal de către candidat, având asupra lui cartea de identitate sau se poate trimite online scanată însoțită de copia cărții de identitate.

luni, 5 iulie 2021

Programare situatii neincheiate si corigente

https://drive.google.com/file/d/1VMAmRAc5jrzddp1iBuhrmdhdLzj6ExD3/view?usp=sharing 

Model cerere contestatie

                                         Domnule Președinte,

    Subsemnatul/Subsemnata,...........................................................................,vă rog să dispuneți recorectarea lucrării mele la proba*....................................., disciplina**.....................................și tipul de subiect***......................................., din cadrul examenului național de bacalaureat -2021, sesiunea ......................Declar că am luat la cunoștință de prevederile art.13, alin (1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat -2021, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, și reprezintă nota finală obținutăla proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.Data.......................Semnătura........................Domnului Președinte al Centrului de examen din.........................................__

*Proba: E.a); E.b); E.c); E. d).**Disciplina : Matematica, Biologie,.....***Subiect: M_mate-info, M_st-nat, Chimie

miercuri, 23 iunie 2021

Inscriere gradiniță 2021-2022

 


vineri, 18 iunie 2021

ADMITERE - REZULTATE FINALE - Proba de aptitudini

https://drive.google.com/file/d/15wZGrGtCzcQRrePlRga_rECmLJxJkhaB/view?usp=sharing 

miercuri, 16 iunie 2021

Calendar inscriere gradinita

https://drive.google.com/file/d/1GH5OaDsb18qzFTGvefPJHKJlbWFWEQet/view?usp=sharing 

ADMITERE LICEU - MUZICĂ

meet.google.com/oat-mniu-naj 

CANDIDAȚII PENTRU SPECIALIZAREA MUZICĂ VOR SUSȚINE EXAMENUL ÎNCEPÂND CU ORA 13 ,ASTĂZI 16.06.2021, CONFORM PROGRAMĂRILOR PRIMITE PE ADRESELE PERSONALE

vineri, 28 mai 2021

CALENDARUL ÎNSCRIERII PREȘCOLARILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT A LICEULUI PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1HMzmYuneasLjmtbK9PNTnMMPD6ELyXzU/view?usp=sharing 

ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ

Copiii care nu au frecventat grădinița vor fi înscriși începând cu data de 31 mai 2021..

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR  2021 – LOCURI LIBERE

  • Grupa mică (3 - 4 ani) 19 copii

                         DIRECTOR,

                        Prof. ȘTEFĂNICĂ ANDA 

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR - 2021

https://drive.google.com/file/d/1Ak4r24AM-pduJz5v6Gm5atr1Rt8jUpRe/view?usp=sharing 

vineri, 14 mai 2021

REÎNSCRIEREA ŞI ÎNSCRIEREA ÎN GRĂDINIŢĂ

https://drive.google.com/file/d/1OcSjZ-RdoyzZTayqDK5VNO7aeU6fEc4n/view?usp=sharing 

vineri, 7 mai 2021

Conținutul probelor de aptitudini

https://drive.google.com/file/d/1YTyUaDHdzhqADXx6IL2QDbfeGaT2kJLm/view?usp=sharing 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022

 

OFERTA OFERTA EDUCAȚIONALĂ

              2021-2022

2021-2022

Filiera

Profilul

Specializarea

Nr.

clase

Nr.

locuri

VOCAȚIONALĂ

PEDAGOGIC

Învățători-educatoare

1

24

Învățători-educatoare – intensiv lb. engleză

1

24

Educator-puericultor

1

24

ARTISTIC

Arte plastice și decorative

1

24

Muzică

1

24

SPORTIV

Rugby/Atletism

1

24

TOTAL

6

144

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

 

Conținutul dosarului_2021

https://drive.google.com/file/d/1ixLs4PELKR-37fXUt0CfFrziIlKT38sz/view?usp=sharing 

CALENDARUL ADMITERII 2021 – LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” BÂRLAD

 

CALENDARUL ADMITERII 2021 – LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” BÂRLAD

PERIOADA

EVENIMENTUL

07 – 14 IUNIE 2021

ELIBERAREA ANEXELOR FIȘELOR DE ÎNSCRIERE (și a altor documente, în funcție de profil) de către școlile gimnaziale și ÎNSCRIEREA PENTRU PROBELE DE APTITUDINI (direct la liceu sau prin email, la adresa licped_ro@yahoo.com)

15 – 18 iunie 2021

DESFĂȘURAREA/ECHIVALAREA PROBELOR DE APTITUDINI

18IUNIE 2021

COMUNICAREA REZULTATELOR LA PROBELE DE APTITUDINI

18 IUNIE 2021

TRANSMITEREA CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE  A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI

13 IULIE 2021

TRANSMITEREA DE CĂTRE ISJ A REZULTATELOR EVALUĂRII NAȚIONALE

COMPLETAREA DOSARELOR

14 IULIE 2021

VALIDAREA DE CĂTRE COMISIA JUDEȚEANĂ DE ADMITERE A LISTEI CANDIDAȚILOR ADMIȘI LA LICEUL PEDAGOGIC ȘI COMUNICAREA REZULTATELOR FINALE

ADMITERE ANEXE OM 3721_2021

https://drive.google.com/file/d/1pTJAFMocTPDhayp-c4lEJaXsZi76cHA4/view?usp=sharing 

ADMITERE OM-3721_2021

https://drive.google.com/file/d/1g7f1xiNPYqbHByGwFDdvGRO2UeHsUhG_/view?usp=sharing 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ - LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU”

https://drive.google.com/file/d/1OhljRSydckR75btqUw9COGL4d7r714Ph/view?usp=sharing 

Prezentare specializări

https://drive.google.com/file/d/1tM4oRd5wY8oZIf8nC84yYtmFKXMuXqM8/view?usp=sharing 

CERERE ADMITERE

https://drive.google.com/file/d/1gXh83Bd6YTk5exn8YzGdPLSsNBdcdbRA/view?usp=sharing 

joi, 22 aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR.11 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1BAR5f87HmDeQo-OPvj1jqzw4f7O2LpWk/view?usp=sharing 

miercuri, 14 aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR.10 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1eexEt7wU-maJ--CLpI-jKOTJDs4yo3ph/view?usp=sharing 

vineri, 9 aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR.9 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/18iE4NQ7nV5Wuy7nEE7fULwidyMkiJhAd/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.8 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1XRzwt3K1ShasiqzQ-_iAkMLjIpf3dsCF/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.7 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/16bH-CJ0k6FANvoj8YTPDscMsYxzmo92t/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.6 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1jRY7kF0rHMwo2azx1Dovo780q8XumeCn/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.5 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1Xfn0QIufsi7VkJ-N6o37sPRse8ft1LFr/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.4 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1jocVxTpcanrPB2nmLFhnIX4oFVaKC91q/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.3 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1P_onwtYP8ab2Grf6kHbpDyWUT1WPzAp0/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.2 A LICEULUI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1FTo0GREfmTWMUC-Ww9HJXIc7DBOqFMPg/view?usp=sharing 

HOTĂRÂREA NR.1 A LICEUL UI PEDAGOGIC” IOAN POPESCU” BÂRLAD

https://drive.google.com/file/d/1DCuu1pn5fTRrit2sTA-tla26YfvEXnS1/view?usp=sharing 

marți, 23 martie 2021

SIMULARE BACALAUREAT 2021-PROBA Ed-CLASA a-XII-a –PLANIFICARE PE SĂLI

https://drive.google.com/file/d/1FNkz5bX9con2YM6xFLHeBgl5V0AfUXQK/view?usp=sharing 

luni, 22 martie 2021

SIMULARE BACALAUREAT 2021-PROBA EC-CLASA a-XII-a –PLANIFICARE PE SĂLI

https://drive.google.com/file/d/1sMdV3rTt8LopOGpj_VYrHG37cUnHwgdB/view?usp=sharing 

vineri, 19 martie 2021

SIMULARE BACALAUREAT 2021-LIMBA ROMÂNĂ-CLASA a-XII-a –PLANIFICARE PE SĂLI

 https://drive.google.com/file/d/1ptGBfAaLX4wIiUvAYUweuAneR12i6Z0o/view?usp=sharing

vineri, 12 martie 2021

PROCEDURA ROSE

https://drive.google.com/file/d/1x4KmEJ57eWWgE8H9wghdQV7PCbdMo2Rk/view?usp=sharing 

Proiect ROSE

https://drive.google.com/file/d/1dQ8kfGevrvwDAbkcXSnwD5S9z3OBlxDu/view?usp=sharing 

luni, 8 martie 2021

PROCEDURA AVIZ LICEUL PEDAGOGIC 2021

https://drive.google.com/file/d/1z-Po0BU8TUCwRWeI1lC-41NUs-ZHr2rS/view?usp=sharing 

vineri, 12 februarie 2021

CONCURS

https://drive.google.com/file/d/1xA5v1-2-HAPSBLw6vgbnLSS4soBJmUKL/view?usp=sharing 

joi, 14 ianuarie 2021

EDUCAȚIE ÎN SIGURANȚĂ

https://drive.google.com/file/d/1DQSevzQYJ2SXdmG7TZWbkzCgdZsEFXug/view?usp=sharing 

luni, 11 ianuarie 2021

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

 Click aici pentru acces. 

PROGRAM NAȚIONAL “ EDUCAȚIE ÎN SIGURANȚĂ”

https://drive.google.com/file/d/1pbDQVOk56JrWEEhrbwb07ak8Vr-dN2am/view?usp=sharing 

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)