duminică, 21 iunie 2009

Liceul Pedagogic "Al. Vlahuţă" - Scoală europeană


În acest an şcolar, Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, doamna Ecaterina Andronescu, a premiat Liceul Pedagogic “Al. Vlahuţă” pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor / proiectelor de cooperare europeană, acordând instituţiei şcolare Certificatul şi Placheta “Școală Europeană"2009.
Festivitatea de decernare a certificatelor şi a plachetelor aferente s-a desfăşurat la Palatul Parlamentului din Bucureşti - Sala Spiru Haret. Liceul nostru a fost reprezentat de profesorii Tatiana Bradu, director, Corina Macovei, responsabil programe comunitare şi de integrare europeană şi de eleva Andreea Ginghină, membru în echipa de proiect Comenius.
Certificatul "Scoală Europeană" are o valabilitate de trei ani, după care şcoala trebuie să participe la o nouă competiţie pentru a intra în posesia lui.
Evaluarea şcolilor s-a realizat după următoarele criterii: coerenţa activităţilor derulate în cadrul proiectelor / programelor comunitare cu politica generală a instituţiei şcolare, integrarea activitătilor derulate în cadrul proiectelor / programelor comunitare în programul curent al şcolii, asigurarea egalităţii de şanse, varietatea disciplinelor de studiu (ariilor curriculare) implicate / activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, continuitate şi constanţă în derularea de activităţi / proiecte / programe comunitare, strategie şi modalităţi de implementare, evaluare şi valorizare (diseminare şi exploatare a rezultatelor / produselor), dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin activităţile de cooperare europeană, respectiv calitatea documentelor de candidatură.

vineri, 19 iunie 2009

REZULTATE FINALE PROBE DE APTITUDINI

INSTRUCTOR SPORTIV

TEHNICIAN PENTRU TEHNICI ARTISTICEINSTRUCTOR MUZICAL


INSTRUCTOR ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE


luni, 15 iunie 2009

Profil Sportiv - Promoția 2009

Imagini de la ”Ziua Absolventului” - clasa a XII-a EF

Diriginte,
prof. Marius Gâmbuță

sâmbătă, 13 iunie 2009

PERFORMANŢE MUZICĂ

Felicitări muzicienilor noştri!

PERFORMANŢE

La sfârşit de an şcolar, Liceul Pedagogic îi felicită pe elevii care au adus un plus imaginii sale prin rezultatele deosebite obţinute la olimpiadele naţionale. Anul acesta, profilul pedagogic şi specializarea sportivă au fost cele care au ridicat din nou numele liceului printre cele mai bune şcoli din ţară:
  • La profilul pedagogic, Olimpiada Naţională de Pedagogie-Psihologie, Sighetu Marmaţiei
  • Premiul I - Prună Camelia, clasa a XI-a IA, disciplina Psihopegogie Specială;
  • Premiul al III-lea - Cucoş Cristina, clasa a IX-a IA - disciplina Introducere în Pedagogie şi Teoria şi Metodologia Curriculumului;
  • Premiul al III-lea - Ivan Raluca, clasa a XII-a P1, disciplina Psihopedagogie Specială
  • Meţiune - Cristea Luminiţa, clasa a XI-a IA, disciplina Psihopedagogie Specială
  • Menţiune - Simion Mihaela, clasa a XII-a P1, disciplina Psihologia Educaţiei

La profilul sportiv, Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar:

  • Locul I - Rugby în 7
  • Menţiune - Timofte Lorena, clasa a XI-a EF, disciplina Pregătire Teoretică Sportivă

Campionatul Naţional de Rugby la nivel de juniori U17

  • Locul al II-lea

ABSOLVENTII DE LA SPECIALIZAREA ARTE PLASTICE


Tinerii tehnicieni pentru tehnici artistice privesc încrezători spre viitor! După ce unii dintre ei au făcut cinste liceului nostru prin participarea la diverse expoziții si olimpiade pe plan național, își vor urma traseul artistic la diverse facultăți de profil și nu numai din țară.

TINERI INVATATORI/EDUCATOAREAbsolvenții profilului pedagogic părăsesc băncile școlii pentru a trece la catedra. Le dorim mult succes!
vineri, 12 iunie 2009

ABSOLVENŢII PROFILULUI MUZICĂ ŞI ŞEFUL DE PROMOŢIE

O NOUĂ PROMOŢIE DE EDUCATORI

Încă o serie de absolvenți ai profilului pedagogic, specializarea învățători-educatoare și-a încheiat formarea și sunt gata să-și îndeplinească menirea, aceea de a împărtăși lumină spirituală și căldură sufletească în școli.

Şi nu sunt ultimii, așa cum credeam toți! Pentru cei ce vor veni să se formeze pentru această nobilă meserie pe băncile liceului nostru le dorim să ajungă la final la fel de fericiți.duminică, 7 iunie 2009

Profilul Muzică


Probele de aptitudini
Proba I - Verificarea auzului ritmico-melodic; - Solfegiu la prima vedere. Probele a) şi b) se apreciază cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat.
Proba a II-a - Dicteu melodic. Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.
Proba a III-a - La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă: două piese muzicale;
*** în cazul în care candidatului nu a studiat un instrument, va prezenta vocal două piese
NOTĂ:
♪ Candidaţii se vor prezenta în concurs cu actul de identitate.
♪ Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (şase)
♪ La sfârşitul fiecărei zile de examen, se afişează rezultatele.
♪ Pentru elevii care nu se pot prezenta într-una din zilele stabilite din motive întemeiate se va reorganiza la cererea acestora proba din acea zi în altă zi apropiată acestei perioade.
♪ Candidații beneficiază gratuit de ore de pregătire suplimentară înainte de probe, susținute de profesorii de muzică de la Liceul Pedagogic “Al. Vlahuță” - Bârlad (relații la Secretariatul liceului).

joi, 4 iunie 2009

PROFIL SPORTIV - ADMITERE 2009

PROBE DE APTITUDINI - ATLETISM:


PROBE DE APTITUDINI - RUGBY:

miercuri, 3 iunie 2009

ADMITERE PROFIL PEDAGOGIC - 2009

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
PROFIL PEDAGOGIC
Specializarea învățători-educatoare
(Anexă la ordinul ministrului Educației, Cercetării și Inovării nr. 3765 / 30.04.2009)

1. Proba de aptitudini muzicale
Va consta în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:
a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I- VIII;
b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii.
2. Proba de aptitudini fizice
Va consta în verificarea aptitudinilor fizice prin:
a) reproducerea după model a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor;
b) 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a - a VI-a, executate izolat;
c) alergare 600 m – fără cerință de timp (implică un efort moderat).
Aptitudinile investigate sunt:
 memorie motrice și coordonare;
 starea funcțională a coloanei vertebrale;
 funcție normală a sistemului cardio-respirator;
3. Proba de aptitudini artistice
Va consta în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie.
Aptitudinile investigate sunt:
 receptarea culorilor, a proporțiilor dintre obiecte;
 încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.
4. Interviu
Va consta în:
a) recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere);
b) lectură la prima vedere;
c) participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta (se verifică, prin dialog, capacitatea de a aduce argumente, de a fi persuasiv si receptiv în relația cu partenerul de discuție).
Aptitudini investigate:
 capacitatea de a comunica(scris și oral);
 dicția.
NOTĂ:
1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu “admis” sau “respins”.
2. Respingerea la o probă, atrage după sine obținerea calificativului ”respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.
4. Comisia pentru fiecare probă de aptitudini este alcătuită din doi profesori de specialitate, un profesor de gimnaziu și unul de liceu.
5. Președintele comisiei este directorul unității școlare.

PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
PROFIL PEDAGOGIC
Specializările: bibliotecar-documentarist, instructor animator, instructor pentru activități extrașcolare, pedagog școlar
(ANEXA III la Ordinul MECT. 1868 din 31.08.2007)

1. Proba de aptitudini muzicale și coordonare motrice
În cadrul probei se verifica:
 auzul muzical;
 simțul ritmic;
 memoria muzicala;
 calitățile vocale;
 condițiile generale fizico - estetice si de mișcare.
Verificarea se face prin 1 – 2 din următoarele forme:
 intonarea a 1 –2 cântece prezentate de candidat;
 reproducerea unor fragmente ritmico – melodice după modele date de comisie;
 realizarea unor exerciții de mișcare la comanda profesorului.
Evaluarea se face de o comisie formata dintr-un profesor de muzica si un profesor de educație fizica.
2. Proba de investigare a capacității de a comunica și a dicției
În cadrul probei se verifica:
 capacitatea de a comunica;
 pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;
 capacitatea de a aduce argumente în susținerea unor idei;
 valențele artistice privind interpretarea unui text.
Verificarea se face prin 1 – 2 din următoarele forme:
 recitarea a 1 –2 strofe dintr-o poezie la alegerea candidaților;
 citirea unui text dialogat;
 interviu pe o tema la alegerea candidatului;
Evaluarea se face de o comisie formata dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română
NOTĂ:
1. Fiecare probă se apreciază cu “Admis” sau “Respins”.
2. Un candidat care a fost declarat “respins” la una din probe, va fi declarat “respins” la probele de aptitudini.
3. Nu se admit contestații la probele de aptitudini.

luni, 1 iunie 2009

Probele de aptitudini - ARTE PLASTICE


CAMPIONI NAȚIONALI LA RUGBY ÎN 7!

Echipa Liceului "Al. Vlahuță" din Bârlad a reușit duminică, 31 mai 2009, să cucerească pentru a doua oara consecutiv titlul de campioană în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la rugby în 7 licee. Pana sa ajungă in finala echipa bârlădeană a câștigat grupa din care a făcut parte, evoluând apoi în semifinala împotriva echipei Colegiului Tehnic de Material Rulant București, unde a repurtat o prețioasă victorie. Finala a fost la discreția rugbyștilor noștri care au învins fără echivoc, scor 31-0, echipa județului Constanța. Felicitări jucătorilor și antrenorilor pentru acest remarcabil rezultat.

Articol preluat de la ajrugbyvs.blogspot.com

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)