miercuri, 28 iulie 2021

ADMITEREA LA LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” BÂRLAD ETAPA A II-A

 

FILIERA VOCAȚIONALĂ, SPECIALIZAREA MUZICĂ – TEORETIC, CALIFICAREA INSTRUCTOR MUZICAL

7 LOCURI

Depunerea dosarelor de înscriere:

-         29 iulie 2021

Conținutul dosarului:

·         Cerere tip

·         Anexa la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență

·         Copie certificat de naștere elev

·         Copie carte de identitate elev (dacă este cazul)

·         Copii cărți de identitate părinți

·         Copii ale diplomelor prin care se atestă obținerea de premii sau mențiuni la olimpiadele naționale sau la concursurile artistice desfășurate în ultimii patru ani prevăzute în CAEN/CAER

·         Adeverință cu media de admitere eliberată de școala de proveniență

·         Foaia matricolă eliberată de școala de proveniență

 

Desfășurarea probelor de aptitudini:

-         30 iulie 2021, ora 10,00

Conținutul probelor de aptitudini:

-         solfegiu la prima vedere și dicteu melodic

Afișarea rezultatelor:

-         2 august 2021

miercuri, 14 iulie 2021

ADMITERE REZULTATE FINALE

https://drive.google.com/file/d/1ncznXrZp2jqZ9Iw7DgpA8VhQOLFGFZ8N/view?usp=sharing 

CODURILE SUNT DE LA EVALUAREA NATIONALA

marți, 13 iulie 2021

VIZUALIZARE LUCRARI

 https://drive.google.com/file/d/1auxRkIzm-Nw8uYnLyNDZg_TTtlp-scLV/view?usp=sharing

marți, 6 iulie 2021

BACALAUREAT 2021, sesiunea iunie-iulie

 LICEUL PEDAGOGIC „ION POPESCU”, MUN. BÂRLAD 

BACALAUREAT 2021, sesiunea iunie-iulie 


                                                        ANUNȚ CONTESTAȚII 

                                 Depunerea contestațiilor se poate face în centrul de examen sau online pe email-ul liceului: bac.pedagogic.barlad@gmail.com în ziua: 5 iulie 2021 intervalul orar 1200 -18 00 Cererea se depune personal de către candidat, având asupra lui cartea de identitate sau se poate trimite online scanată însoțită de copia cărții de identitate.

luni, 5 iulie 2021

Programare situatii neincheiate si corigente

https://drive.google.com/file/d/1VMAmRAc5jrzddp1iBuhrmdhdLzj6ExD3/view?usp=sharing 

Model cerere contestatie

                                         Domnule Președinte,

    Subsemnatul/Subsemnata,...........................................................................,vă rog să dispuneți recorectarea lucrării mele la proba*....................................., disciplina**.....................................și tipul de subiect***......................................., din cadrul examenului național de bacalaureat -2021, sesiunea ......................Declar că am luat la cunoștință de prevederile art.13, alin (1) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr.5453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat -2021, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, și reprezintă nota finală obținutăla proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.Data.......................Semnătura........................Domnului Președinte al Centrului de examen din.........................................__

*Proba: E.a); E.b); E.c); E. d).**Disciplina : Matematica, Biologie,.....***Subiect: M_mate-info, M_st-nat, Chimie

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)