marți, 1 octombrie 2013

Ce este Consiliul Elevilor?
Consiliul Elevilor (CE) trebuie să existe în fiecare școală deoarece:
- este un mod de organizare al elevilor care le permite acestora să-și exercite dreptul la participare;
- este o modalitate prin care elevii se pot auto-afirma, pot fi apreciați pentru ideile si acțiunile lor;
- terenul pentru dialogul dintre elevi și profesori.

Din cine este format Consiliul Elevilor?
La nivelul fiecărei instituții de învățământ se constituie Consiliul Școlar al Elevilor (CȘE)format din reprezentanții claselor din acea instituție.
Dintre membrii Consiliului Școlar al Elevilor este ales un președinte care reprezintă școala în cadrul Consiliului Județean al Elevilor (CJE).
Consiliul Național al Elevilor (CNE)este structura consultativă a Ministerului Educației și Cercetării și Tineretului (MECT) și reprezintă,la nivel național,elevii din învățământul preuniversitar. CNE este format din președinții CJE și cei 3 vicepreședinți ai Consiliul Municipal al Elevilor București (CMEB).

Ce câștigi dacă te implici?
- experiență în organizarea de acțiuni și evenimente;
- abilități de comunicare, de lucru în echipă și de lidership;
- șansa de a promova ideile proprii, dar și de a le pune în practică.

Cum se alege reprezentantul clasei?
Primul pas este acela ca fiecare clasă să își aleagă un reprezentant, elevii horărând singuri care este cel mai potrivit coleg sau colegă, pe baza acordului majorității.
 Reprezentantul clasei:
- este purtătorul de cuvânt al acesteia;
-  trebuie să știe să comunice cu ceilalți din jur;
- trebuie să se exprime cu ușurință, inclusiv în public;
- trebuie să stimuleze colegii pentru a obține cât mai multe idei și opinii;
- trebuie să susțină opiniile colegilor chiar dacă nu este în totalitate de acord cu acestea.

Asemenea reprezentantului clasei, persoana care va reprezenta școala va fi aleasă prin vot secret. Aceasta va fi aleasă de către toți elevii școlii și poartă, de regulă, titulatura de Președinte al Consiliului Elevilor. Acesta conduce întâlnirile CȘE, reprezintă CȘE la evenimentele la care este invitat, comunică CȘE hotărârile luate în cadrul CJE și semnează procesele verbale la sfârșitul ședințelor.
De asemenea, elevii școlii vor desemna și 1-3 vice-președinți care să poată prelua atribuțiile președintelui. Va fi ales și un secretar care notează deciziile din cadrul întrunirilor CȘE, elaboreză ordinea de zi și se asigură de respectarea ei etc.
Președintele împreună cu vice-președinții și secretarul vor alcătui Biroul Executiv al Consiliului Școlar al Elevilor.

Mai multe detalii puteți găsi și pe www.wedu.ro

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)