joi, 17 februarie 2011

Profilul Pedagogic – Specializarea Educator-Învăţător

În dicţionarele şi în lucrările de specialitate, pedagogia este definită ca ştiinţa şi arta de a instrui şi a forma individualităţi umane, permiţând fiecăruia realizarea sa ca personalitate şi ca inteligenţă. Obiectul de studiu al pedagogiei este educaţia prin care se urmăreşte formarea unei personalităţi în concordanţă cu cerinţele obiective ale societăţii dar şi ale individului.
Profilul pedagogic pune la dispoziţie elevilor dornici să devină conducătorii activităţii didactice, specializarea Educator-Învăţător. Profesiunea de educator, ca de altfel orice profesiune, este rezultatul acumulării unei culturi profesionale, a unei tehnici de lucru, al formării unor calităţi specifice pe care le presupune această îndeletnicire.
Meseria de educator se obţine în instituţii specializate, destinate pregătirii cadrelor didactice pentru învăţământul de toate gradele (educatori, învăţători, profesori). Liceul nostru este o astfel de instituţie ce pregăteşte viitoarele cadre didactice. După absolvirea acestei instituţii, perfecţionarea pregătirii profesionale devine atât o obligaţie, cât şi o condiţie a obţinerii unor rezultate cât mai bune în activitatea şcolară şi extraşcolară.

În timpul parcurgerii celor patru ani în cadrul Liceului Pedagogic, elevii vor avea posibilitatea de a aplica în practică cele învăţate. Alături, aveţi ataşate fotografii realizate în timpul orelor de practică.

„Ce ascult, uit.

Ce văd îmi amintesc.
Ce practic ştiu să fac.”
(Confucius)

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)