marți, 29 mai 2012

Admitere 2012 - Probele de aptitudini


Perioada: 31 mai - 2 iunie 2012

A. PROFIL PEDAGOGIC
1. Specializarea Educator-Puericultor: 31 mai 2012 – ora 8:00
a) Aptitudini muzicale
b) Aptitudini fizice
c) Aptitudini artistice
d) Interviu
2. Specializarea Instructor de Educație Extrașcolară: 31 mai 2012 – ora 8:00
a) Aptitudini muzicale şi coordonare motrică
b) Investigarea capacităţii de comunicare şi a dicţiei

B.PROFIL ARTISTIC
1. Specializarea Muzica (Instructor Muzical): 31 mai 2012 - ora 11:00
a) Interpretare instrumentală sau vocală
b) Auz melodic şi solfegiu
c) Dicteu melodic
2. Specializarea Arte Vizuale (Tehnician pentru Tehnici Artistice)
a)  Desen: 31 mai 2012 - ora 8:00
b)  Creativitate, culoare sau volum: 01 iunie 2012 - ora 8:00

C. PROFIL SPORTIV – Instructor Sportiv
Atletism/Rugby: 01 Iunie 2012 - ora 8:00
la Clubul Sportiv Şcolar Bârlad, vis-a-vis de Şcoala Profesională, lângă I.R.B.

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)