miercuri, 14 iunie 2023

Înscriere grădiniță

Înscrierea copiilor la grădiniță se va desfășura în perioada 15-30 iunie

Locuri libere:
Grupa mare (4-5 ani) - 7 locuri

Criterii generale:
 a) copilul are vârsta de 2 ani împliniți până la sfârșitul anului calendaristic în curs; 
b) domiciliul copilului/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea de înscriere;
 c) ambii părinți ai copilului/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează/părintele prezintă adeverință de reîntoarcere la serviciu, în termen de 30 de zile de la începutul anului școlar sau părintele copilului nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea și îngrijirea copilului; situațiile în care părintele/reprezentantul legal face dovada existenței unei activități de tip PFA/S.R.L. se asimilează cu cea a părinților/ reprezentanților legali care lucrează; 
d) cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 e) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
f) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală); 
g) cel puțin unul dintre părinți/părintele unic/reprezentantul legal al copilului se încadrează în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii) cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă;
 h) părintele/reprezentantul legal al copilului are un alt copil minor aflat în întreținere (până la nivelul clasei a IV-a a învățământului primar) și/sau un alt copil înmatriculat în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Criteriile specifice: vor fi afișate ulterior

Conținutul dosarului:
  • Copie după certificatul de naștere al copilului;
  • Copie după C.I. ale părinților;
  • Adeverință salariat ambii părinți;
  • Hotărâre de divorț (dacă este cazul)
  • Alte documente doveditoare potrivit criteriilor generale.

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)