luni, 3 octombrie 2022

REZULTATE ALE PROCESULUI DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE CARE VOR PARTICIPA LA PROIECTUL ERASMUS ANUL 1

 

Anexa 10

RAPORT FINAL

al concursului organizat pentru selecţia echipei proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063731

 

Încheiat azi, 30.09.2022, cu ocazia finalizării concursului organizat pentru selecţia echipei proiectului cu numărul de referintaI 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063731, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+ (Acţiunea cheie 1 - School education staff mobility).

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului a respectat prevederile:

  • Deciziei nr. 1288/2013 a Parlamentului şi Consiliului European care reglementează programul Erasmus+, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 347/50 din 20.12.2013,
  • Prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 95(1) (f), 105(2)(k), 111(1)(e), 242(1), 244(2)(5), 245(8), 247, 347, 349,
  • Prevederilor Contractului nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063731, încheiat între Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Anexei I (formularul de candidatură);
  • Hotărârii Consiliului de Administraţie al Liceului Pedagogic “Ioan Popescu” din data de 21.09.2022;

Comisia de selecţie a fost numită prin Decizia Consiliului de Administratie  din 21.09.2022.

            Concursul a fost anunţat prin afişare la avizierul instituţiei şi prin postare pe site-ul instituţiei, la adresa http://licped.blogspot.ro/  si s-a desfasurat conform procedurii de selectie.

Rezultatele finale ale candidaţilor:

 

Nr. crt.

Nume si Prenume

Admis/ Respins

1.

BOJIAN RALUCA GABRIELA

ADMIS

2.

BISTRICEANU MIHĂILĂ RĂZVAN GABRIEL

ADMIS

3.

HUZUM IRINA THEODORA

ADMIS

4.

POSTOLACHE DANIELA

ADMIS

5.

PAȘCA GABRIELA

ADMIS

6.

ȘTEFĂNICĂ ANDA VIOLETA

ADMIS

7.

TUFARU DANIEL GELU

ADMIS

8.

BUZAMĂT IRINA

ADMIS

 

Semneaza pentru a certifica acest raport, membrii Comisiei de selectie (nume si prenume):

Comisia de evaluare portofoliu (nume si semnatura):

1. BĂNCEANU ANCA RALUCA

2. NĂSTASE ALINA MIHAELA

3. STAN MIHAI

 

DIRECTOR, prof. dr. MARINESCU DANIELA

 

 

 

 

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)