vineri, 14 octombrie 2022

REZULTATUL SELECȚIEI PROFESORILOR REZERVĂ -ERASMUS

 

RAPORT FINAL

al concursului organizat pentru selecţia echipei proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063731

REZERVE

 

Încheiat azi, 13.10.2022, cu ocazia finalizării concursului organizat pentru selecţia echipei proiectului cu numărul de referintaI 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063731 REZERVĂ, finanţat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+ (Acţiunea cheie 1 - School education staff mobility).

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului a respectat prevederile:

  • Deciziei nr. 1288/2013 a Parlamentului şi Consiliului European care reglementează programul Erasmus+, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 347/50 din 20.12.2013,
  • Prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, art. 95(1) (f), 105(2)(k), 111(1)(e), 242(1), 244(2)(5), 245(8), 247, 347, 349,
  • Prevederilor Contractului nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000063731, încheiat între Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Anexei I (formularul de candidatură);
  • Hotărârii Consiliului de Administraţie al Liceului Pedagogic “Ioan Popescu” din data de 21.09.2022;

Comisia de selecţie a fost numită prin Decizia Consiliului de Administratie  din 21.09.2022.

            Concursul a fost anunţat prin afişare la avizierul instituţiei şi prin postare pe site-ul instituţiei, la adresa http://licped.blogspot.ro/  si s-a desfasurat conform procedurii de selectie.

Rezultatele finale ale candidaţilor:

 

Nr. crt.

Nume si Prenume

Admis/ Respins

1.

IOSIP FLORIN

ADMIS

 

Despre noi | Site Map | Blog Design | administrare: prof. Daniel STRATULAT (=LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” - BÂRLAD)